Lược cắt tóc ngắn Y.S.PARK 339

Lược cắt tóc ngắn Y.S.PARK 339

Giá : 500,000 đ 600,000 đ
Lược cắt tóc dài layer Y.S.PARK 336

Lược cắt tóc dài layer Y.S.PARK 336

Giá : 350,000 đ 450,000 đ
Lược cắt tóc Layer nữ

Lược cắt tóc Layer nữ

Giá : 450,000 đ 500,000 đ
Lược Leader Nhật Bản.S121

Lược Leader Nhật Bản.S121

Giá : 450,000 đ 500,000 đ
Lược răng thưa Nhật Bản cao cấp

Lược răng thưa Nhật Bản cao cấp

Giá : 550,000 đ 600,000 đ
Lược răng thưa chuyên tỉa tóc.

Lược răng thưa chuyên tỉa tóc.

Giá : 220,000 đ 250,000 đ
Lược cắt tóc nữ cao cấp Valera Thụy Sĩ.

Lược cắt tóc nữ cao cấp Valera Thụy Sĩ.

Giá : 2,200,000 đ 2,500,000 đ