Đệm lót vai làm tóc sử dụng 1 lần

Đệm lót vai làm tóc sử dụng 1 lần

Giá : 129,000 đ 160,000 đ
Vai canh học cắt tóc

Vai canh học cắt tóc

Giá : 280,000 đ 350,000 đ
Trục uốn lạnh dài 14cm

Trục uốn lạnh dài 14cm

Giá : 32,000 đ 42,000 đ
Hộp găng tay cao su làm tóc

Hộp găng tay cao su làm tóc

Giá : 160,000 đ 190,000 đ
Găng tay cao su làm hóa chất cao cấp

Găng tay cao su làm hóa chất cao cấp

Giá : 18,000 đ 25,000 đ
Kẹp mỏ vịt làm tóc chính hãng

Kẹp mỏ vịt làm tóc chính hãng

Giá : 75,000 đ 80,000 đ
Bạt choàng lót vai cắt tóc Termax

Bạt choàng lót vai cắt tóc Termax

Giá : 99,000 đ 150,000 đ
Bát pha thuốc nhuộm.

Bát pha thuốc nhuộm.

Giá : 18,000 đ 25,000 đ
Lược chải tóc gỡ rối.

Lược chải tóc gỡ rối.

Giá : 79,000 đ 90,000 đ
Máy dập phồng chân tóc vuông.

Máy dập phồng chân tóc vuông.

Giá : 650,000 đ 700,000 đ
Chổi nhuộm nhỏ chải màu tẩy.

Chổi nhuộm nhỏ chải màu tẩy.

Giá : 19,000 đ 25,000 đ
Kẹp vặn thuốc nhuộm tóc

Kẹp vặn thuốc nhuộm tóc

Giá : 110,000 đ 150,000 đ