Lô uốn tóc nhựa dài.

Lô uốn tóc nhựa dài.

Giá : 39,000 đ 50,000 đ
Trục uốn lạnh to

Trục uốn lạnh to

Giá : 550,000 đ 600,000 đ
Trục uốn tóc nhựa

Trục uốn tóc nhựa

Giá : 19,000 đ 30,000 đ